header15

Home

Welkom op de site van het NCMW,
al 15 jaar hét expertisecentrum voor bij- en nascholing Maatschappelijk Werk

Oplossingsgericht Werken nu Bewezen Effectief verklaard 

Met trots kunnen kunnen wij meedelen dat Oplossingsgericht Werken als “effectief volgens goede aanwijzingen” is opgenomen in de datalijst Effectieve Sociale Interventies van Movisie.
Daarmee is Oplossingsgericht werken de enige generalistische methode met die erkenning.
De erkenning werd gegeven door de door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

NRTO-keurmerk

Het NMW voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Logo NRTO


Erkenning

Onze nascholingen zijn erkend door Registerplein en leveren registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij het SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Evaluatie

De nascholingen Oplossingsgericht werken zijn uitgebreid door meer dan honderd cursisten geëvalueerd. Download het volledige artikel.

Graag introduceren wij onze nieuwe opleiding tot Oplossingsgericht Coach

Deze opleiding is bestemd voor: Teamcoaches/Teamleiders, Werkbegeleiders, Professionals werkzaam in het sociaal domein die een coachende functie ambiëren, Sociale professionals die een eigen praktijk als coach willen opzetten, Sociale professionals die hun kennis en vaardigheden in oplossingsgericht werken willen verdiepen en het oplossingsgericht coachen willen leren, Interne en /of externe netwerkprofessionals die als groep de opleiding in-company volgen, maar ook: Professionals die naast het vaste opleidingsprogramma de opleiding ‘op maat’ willen ontvangen door eigen thema’s in te brengen.

Lees meer ....

Beoordeling van onze trainingen door onze cursisten:

Behandeling van casussen:

Verhouding theorie - praktijk

Toepasbaar in praktijk

Realisatie leerdoelen

Trainers

Training totaliteit

Training aanbevelen

94% zou de training aanbevelen bij collega’s/anderen

Wil vervolg zien:

69% zou graag vervolg willen op training in de vorm van opfriscursus, verdieping of coaching in oplossingsgericht werken.

Het NMW steunt op een aantal uitgangspunten; ten eerste baseren wij onze nascholingen op Wat Werkt; die factoren die bewezen hebben te werken in de hulpverlening, ten tweede op een outreachende, vraaggerichte en

...

Cliënten rapporteren dat hun inzet en motivatie groeit als de hulpverlener respect toont voor hoe zij hun problemen zien en ervaren, hij hen helpt hun eigen doelen te stellen en hen leert gebruik te maken van wat zij als

...

Elke hulpverlener dient de leiding te hebben in het hulpverleningsproces. De Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is al jaren lang een methodiek die de hulpverlener aanspreekt op zijn eigen kracht en mogelijkheden

...

De huidige maatschappelijke problemen vragen van de MW-ers een andere houding en visie. (Ex)staatsecretaris Mevr. Bussemaker omschreef watnodig is voor het Welzijnswerk Nieuwe Stijl: het moet vraaggericht zijn, uitgaan

...

Agenda

Post HBO opleiding tot Oplossingsgericht…

Graag introduceren wij onze nieuwe opleiding tot Oplossingsgericht Coach

Lees verder

NMW ontvangt NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Lees verder

Trainingen voor sociale (wijk)teams

Hier vindt u de nieuwe brochures van onze trainingen voor sociale (wijk)teams:

Lees verder

Tijd om te luisteren naar wat de werkers…

De verhuizing van de verzorgingsstaatTijd om te luisteren naar wat de werkers te zeggen hebben

Lees verder

Oplossingsgericht werken 90 registerpunt…

Deelname aan de cursus Oplossingsgericht Werken levert bij volledige deelname 90 registerpunten op in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen van SKJ.

Lees verder

Nieuwe nascholing: Vechtscheidingen

Onze nieuwe nascholing VECHTSCHEIDINGEN kan in-company voor teams worden verzorgd.

Lees verder

Onze nascholingen leveren registerpunten op voor het opleidingstraject
voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en
sociaal agogen en voor bij het SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

Zie hier een deel van onze opdrachtgevers

Gelezen in: HAN Alumni nieuwsbrief MWD

"Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik toen koos mezelf bij te scholen in de Korte Oplossingsgerichte Therapie (KOT), gegeven op het NMW door de alom bekende Sjef de Vries. Deze methodiek is me op het lijf geschreven. Nog dagelijks geniet ik er van, middels empowerment, de kracht en dus ook de oplossingen die mensen zelf hebben, in te zetten bij het verhelpen/ hanteren van hún problemen / beperkingen."

(J. van der Lans; Eropaf. De nieuwe start van het sociaal werk 2010)
(J. de Vries; Wat Werkt. De kern en kracht van het M W. 2007)
(J. de Vries; Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening 2009)
Onze nascholingen zijn opgenomen in de FCB scholingsgids.fcb
nmw_logo-200.png
registerplein.nl.png
SKJ_logo_RGB.png
NRTO_keurmerk150.png
crkbo.nl.jpg
cpion.nl.png
v-v-logo.png

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert