Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Home

Welkom op de site van het NCMW,
al 15 jaar hét expertisecentrum voor bij- en nascholing Maatschappelijk Werk

Oplossingsgericht Werken nu Bewezen Effectief verklaard 

Met trots kunnen kunnen wij meedelen dat Oplossingsgericht Werken als “effectief volgens goede aanwijzingen” is opgenomen in de datalijst Effectieve Sociale Interventies van Movisie.
Daarmee is Oplossingsgericht werken de enige generalistische methode met die erkenning.
De erkenning werd gegeven door de door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

NRTO-keurmerk

Het NMW voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk, toegekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Logo NRTO


Erkenning

Onze nascholingen zijn erkend door Registerplein en leveren registerpunten op voor het opleidingstraject voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij het SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Evaluatie

De nascholingen Oplossingsgericht werken zijn uitgebreid door meer dan honderd cursisten geëvalueerd. Download het volledige artikel.

Oplossingsgericht Werken nu
Bewezen Effectief verklaard

Met trots kunnen kunnen wij meedelen dat Oplossingsgericht Werken als “effectief volgens goede aanwijzingen” is opgenomen in de datalijst Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Daarmee is Oplossingsgericht werken de enige generalistische methode met die erkenning.
De erkenning werd gegeven door de door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

U kunt Oplossingsgericht werken vinden in de databank Effectieve sociale interventies.

Met dank aan Sjef de Vries die de werkzaamheden voor dit onderzoek heeft verricht.

Het NMW steunt op een aantal uitgangspunten; ten eerste baseren wij onze nascholingen op Wat Werkt; die factoren die bewezen hebben te werken in de hulpverlening, ten tweede op een outreachende, vraaggerichte en

...

Cliënten rapporteren dat hun inzet en motivatie groeit als de hulpverlener respect toont voor hoe zij hun problemen zien en ervaren, hij hen helpt hun eigen doelen te stellen en hen leert gebruik te maken van wat zij als

...

Elke hulpverlener dient de leiding te hebben in het hulpverleningsproces. De Ervaringsgerichte Psychosociale Therapie (EPT) is al jaren lang een methodiek die de hulpverlener aanspreekt op zijn eigen kracht en mogelijkheden

...

De huidige maatschappelijke problemen vragen van de MW-ers een andere houding en visie. (Ex)staatsecretaris Mevr. Bussemaker omschreef watnodig is voor het Welzijnswerk Nieuwe Stijl: het moet vraaggericht zijn, uitgaan

...

Agenda

Oplossingsgericht werken is erkend als e…

Oplossingsgericht werken is erkend als Effectief volgens goede aanwijzingen door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

Read more

NMW ontvangt NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

Read more

Trainingen voor sociale (wijk)teams

Hier vindt u de nieuwe brochures van onze trainingen voor sociale (wijk)teams:

Read more

Oplossingsgericht Werken open inschrijvi…

5 daagse training op: 07-02-18 + 07-03-18 + 11-04-18 + 09-05-18 + 06-06-18 in Utrecht

Read more

Oplossingsgericht werken 90 registerpunt…

Deelname aan de cursus Oplossingsgericht Werken levert bij volledige deelname 90 registerpunten op in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen van SKJ.

Read more

Nieuwe nascholing: Vechtscheidingen

Onze nieuwe nascholing VECHTSCHEIDINGEN kan in-company voor teams worden verzorgd.

Read more

Onze nascholingen leveren registerpunten op voor het opleidingstraject
voor in het Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en
sociaal agogen en voor bij het SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers

Zie hier een deel van onze opdrachtgevers

Gelezen in: HAN Alumni nieuwsbrief MWD

"Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik toen koos mezelf bij te scholen in de Korte Oplossingsgerichte Therapie (KOT), gegeven op het NMW door de alom bekende Sjef de Vries. Deze methodiek is me op het lijf geschreven. Nog dagelijks geniet ik er van, middels empowerment, de kracht en dus ook de oplossingen die mensen zelf hebben, in te zetten bij het verhelpen/ hanteren van hún problemen / beperkingen."

(J. van der Lans; Eropaf. De nieuwe start van het sociaal werk 2010)
(J. de Vries; Wat Werkt. De kern en kracht van het M W. 2007)
(J. de Vries; Basismethodiek Psychosociale Hulpverlening 2009)
Onze nascholingen zijn opgenomen in de FCB scholingsgids.fcb
nmw_logo-200.png

Tevreden reacties van deelnemers aan onze bijscholingen

"Geen verbetersuggesties. Gewoon heel goed hoe José Bijker de trainingen geeft. De stof blijft zo ook echt hangen!"

Praktijkvoorbeelden worden vanuit de groep zelf ingebracht, perfect !!!

"Wat een verademing, ik ga weer opgeladen naar huis."

Heerlijk om te zien dat ik met deze training de eigen krachten bij de client naar boven kan halen

Deze training heeft mij de ruimte en mogelijkheden gegeven om aan te sluiten bij mijn cliënten en deze werkwijze geeft positieve energie

"Ik ben zeer tevreden over de inhoud van de training. Ik heb er veel aan gehad en ik kan het goed in de praktijk brengen tijdens de gesprekken."

Zeer ervaren trainer die erg goed aansloot bij de groep

Prima balans tussen theorie en praktijk

Deze training sloot enorm aan bij mijn behoeften en was direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk

Het was heerlijk om met mijn praktijkvoorbeelden in de groep aan de slag te gaan

"Authentieke en inspirerende opleider."

"Zeer bruikbaar voor het werkveld en actueel."

registerplein.nl SKJ logo RGB crkbo.nl cpion.nl NRTO keurmerk

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert