Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Outreachend werken

Outreachend werken

De inhoud van de nascholing

De training heeft tot doel om de outreachende taak van het maatschappelijk werk te professionaliseren en passend te maken voor de huidige praktijk. Dit vraagt van werkers een specifieke deskundigheid en specifieke vaardigheden. Als hulpverlener moet je autonoom kunnen blijven zodat je je vrij voelt om het contact aan te kunnen gaan ondanks de druk van buiten en zo, dat je de autonomie van de klant waarborgt. Daarvoor moet de hulpverlener oog hebben voor zijn eigen positie, voor de belangen, doelen en mogelijkheden van de cliënten en leren samen te werken in zijn netwerk. In de nascholing zal aan de volgende punten aandacht worden besteed.

De hulpverlener

 • Hoe ga je om met voorinformatie, “opdrachten” en privacy
 • Behouden van een autonome positie t.o.v. derden en cliënten.
 • Werken vanuit een betrokken houding, respectvol en hoopgevend.
 • De kunst van het binnenkomen verstaan.
 • Gericht zijn op de relatie van persoon tot persoon: de persoonlijke werkrelatie.
 • Onderhouden van een relatie als hoopgevende basis.
 • Wie kiest het probleem; de klant, jij of het netwerk.
 • Hoe leer je belangrijke anderen in het cliëntsysteem en daarbuiten te betrekken.
 • Hoe bepaal je je positie bij onwillige cliënten.
 • Hoe kun je uit de strijd blijven.
 • Hoe hou je contact bij afhakers, of zgn. ongemotiveerden.
 • Wat te doen bij mislukking.
 • Hoe om te gaan met agressie.

De cliënten

In deze nascholing werken we vanuit een empowerment perspectief. Dat betekent o.a.:

 • Werken vanuit een gelijkwaardige houding.
 • De cliënt als volwaardig zien: iemand die in staat is zijn eigen problemen, doelen en oplossingen te stellen.
 • Waar mogelijk werken met de doelen van de cliënten.
 • De visie van de cliënt op zijn problemen en oplossingen respecteren.
 • De cliënten helpen hun oplossingen uit te werken.
 • Vermijden van een problematiserende, pathologiserende kijk op de cliënten.
 • Kijken met mededogen, ontschuldigen i.p.v. veroordelen.
 • Problemen zien als voortkomend uit onmacht en onwetendheid.
 • De kracht en de creativiteit van de cliënten waarderen en aanspreken.
 • Zoeken naar wat goed gaat en wat wel lukt en dat waarderen.
 • De maatschappelijke bepaaldheid van de problemen bespreken zodat het pariagevoel en gevoelens van discriminatie een plek krijgen.

Het netwerken

 • Het netwerk als een professionele steungroep, waar onderling hulp gevraagd kan worden.
 • Elkaars expertise waarderen en gebruiken.
 • Bij conflicten leren zoeken naar het gezamenlijke belang en zoeken naar wat wel lukt.
 • Weten wat je zelf nodig hebt en wat je nodig hebt van de anderen.
 • Zien waar anderen jouw hulp kunnen gebruiken
 • Persoonlijke grenzen stellen en het lef hebben om hulp te vragen.

Wat is daarvoor nodig ?

 • De zorg voor jezelf, leren dingen niet alleen te doen, maar samen te werken.
 • Lef, geduld, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit.
 • Respect voor jezelf – de valkuil van het “hulpverleningssyndroom” vermijden.
 • Respect voor de cliënt – de valkuil van alleen vraag- en opdrachtgericht werken vermijden.
 • In plaats van probleemgericht, persoonsgericht leren kijken.
 • Persoonlijke reacties leren geven.
 • Affiniteit met deze doelgroep.

Praktische informatie

Erkenning beroepsregister

Deelname aan deze cursus levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen.

Omvang

Deze cursus omvat 4 dagen.

Kosten

De kosten bedragen € 1.295,- per dag, exclusief reiskosten trainer


Informatie

Marika Rijns, Van Goghlaan 14, 6006 PP Weert, tel: 0495–450667, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar Trainingen overzicht

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert