Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Integraal werken met multi probleemgezinnen

Integraal werken met multi probleemgezinnen

Inhoud

De consequenties voor de methodiek, management en uitvoering voor de hulp zijn:

Laagdrempelig, outreachend aanbod

Hierbij gaat de hulpverlener naar het gezin toe zonder eisen te stellen aan motivatie of introspectief vermogen, maar om te onderzoeken of en welke hulp gewenst is.

Samenwerkingsrelatie en zelfbeschikkingsrecht

De hulpverlening sluit zoveel mogelijk aan bij de vragen van het gezin en streeft een open, persoonlijke en positieve werkrelatie na. Het zelfbeschikkingsrecht en de eigen verantwoordelijkheid van het gezin worden van meet af aan gerespecteerd en versterkt.

Integrale hulpverlening

Er moet in samenspraak met het gezin en hun informele en formele netwerk een integraal hulpverleningsaanbod worden ontwikkeld, dat is gericht op hulp aan het hele gezin. Deze hulp moet op elkaar zijn afgestemd en door een hulpverlener worden gecoördineerd. Het betreft zowel praktische hulp als het doorzien van ineffectieve materiële en immateriële, patronen en het vervangen daarvan door effectievere vaardigheden. De integrale hulpverlening omvat zowel aspecten van dienstverlening, als van eigen kracht, als van informele hulp.

Beschikbaarheid en continuïteit van de hulpverlening

De generalistische gezinsbegeleider coördineert de hulpverlening en draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij zorgt ervoor dat het gezin niet tussen wal en schip kan vallen en dat er gedurende langere tijd sprake is van een consistente hulp. Daarbij spelen afspraken, afstemming en overleg met andere hulpverleners en instanties een wezenlijke rol

Empowerment van het gezin

De hulp is gericht op het verstevigen en uitbreiden van dat wat goed gaat en het stoppen van de negatieve interactiepatronen. Hij wil zowel ouders als kinderen en hun netwerk helpen op een meer constructieve manier met elkaar om te gaan. Daarbij probeert zij zoveel mogelijk de natuurlijke hulpbronnen van het gezin op te sporen en te gebruiken.

Meer concreet gaat het in de nascholing om:

  • Inzicht te geven in zowel de ineffectieve interactiepatronen op (im)materieel gebied, als in de verborgen positieve krachten van het gezin en hun context
  • Te leren om een open en persoonlijke samenwerkingsrelatie op te bouwen en vooral te onderhouden: het is de basis van het werken met multi probleemgezinnen.
  • Te leren combineren van dienstverlening, eigen kracht en hulp uit de sociale context.
  • Effectief te zijn in crisissituaties
  • Leren op een constructieve en persoonlijke wijze leiding te geven aan gezins- en netwerkprocessen en daarbij de rol van generalist, van stand-by, budgetconsulent, therapeut, adviseur, belangenbehartiger en van regisseur flexibel te combineren.
  • Plezier te houden in het werken: zelfzorg en collegiale ondersteuning.

Drang en dwang

Een extra ingewikkeldheid bij multi probleemgezinnen kan zijn dat er sprake is van gedwongen hulpverlening of dat er vanuit instanties sterke druk wordt gezet op het gezin om hulp te accepteren. Dat is met name het geval bij huiselijk geweld en (gevaar van) kindermishandeling. De protocollen en richtlijnen geven dan houvast. Maar voor de hulpverlener is er een extra opgave: Hoe krijg je het voor elkaar c.q. vergroot je je kansen om in een gedwongen kader toch de werkrelatie zo te behouden dat niet alleen een werkbare situatie waarin cliënten ‘vrijwillige’ samenwerken aan de gestelde doelen.

Praktische informatie

Erkenning beroepsregister

Deelname aan ’Eigen Kracht’ ID 207905 levert 13,1 (of 3,2 per dag) registerpunten op voor het opleidingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Omvang

De cursus omvat 4 dagen. Met betrekking tot de teamnascholing kan in onderling overleg het aantal dagen aangepast worden aan de behoeften en mogelijkheden van de instelling.

Kosten

De kosten bedragen € 1.295,- per dag, exclusief reiskosten trainer


Informatie

Marika Rijns, Van Goghlaan 14, 6006 PP Weert, tel: 0495–450667, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar Trainingen overzicht

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert