Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Trainingen

Trainingen

Het NMW verzorgt (team)nascholingen op maat, die speciaal worden afgestemd op de vraag en wensen van de professionals binnen uw organisatie.
Wij verzorgen trainingen o.a. voor sociale wijkteams, hulpverleners, maatschappelijk/sociaal werkers, JGZ-ers, ambulant begeleiders, thuisbegeleiders, (wijk)verpleegkundigen, maar tevens ter: professionalisering, bevordering van uw persoonlijke groei, verbetering van uw effectiviteit of ontwikkeling van uw persoonlijke groei. Omdat wij graag de theorie van onze trainingen direct in de praktijk laten toepassen werken wij met de door de cursisten zelf ingebrachte casuïstiek. En om iedere cursist zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te kunnen geven hanteren wij een groepsgrootte van circa 15 personen.
Onze trainingen leveren registerpunten op voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen. En tevens bij het SKJ in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker – Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen.

Hieronder vindt ons volledige trainingsaanbod:

POST HBO OPLEIDING TOT OPLOSSINGSGERICHT COACH 10 dgn

Beschrijving van de training 

VOOR WIE

 • Teamcoaches/Teamleiders
 • Werkbegeleiders
 • Professionals werkzaam in het sociaal domein die een coachende functie ambiëren
 • Sociale professionals die een eigen praktijk als coach willen opzetten
 • Sociale professionals die hun kennis en vaardigheden in oplossingsgericht werken willen verdiepen en het oplossingsgericht coachen willen leren
 • Interne en /of externe netwerkprofessionals die als groep de opleiding in-company volgen
 • Maar ook: Professionals die naast het vaste opleidingsprogramma de opleiding ‘op maat’ willen ontvangen door eigen thema’s in te brengen.

UITGANGSPUNTEN
Het NMW wil middels deze opleiding een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het oplossingsgericht coachen.
Daarin borduren we voort op dat waar we goed in zijn, namelijk:

 • Het trainen van een oplossingsgerichte, ervaringsgerichte werkwijze ‘op persoonlijke maat’, en
 •  ‘wat werkt’.

Met oplossingsgericht coachen wordt in deze context bedoeld:
Het oplossingsgericht begeleiden en superviseren van individuele en/of teams van sociale professionals bij de directe uitvoering van hun hulpverlenende taak naar cliënten in hun formele c.q. informele netwerk.

Wij leren je aan de hand van het inzetten van effectieve oplossingsgerichte coachings-technieken hoe je:

 • Eigen expert-zijn in coachingsvaardigheden aanboort c.q. verdiept.
 • Gebruik maakt van de expertise van je mede-cursisten
 • De expertise in/bij anderen (coachees, teams ) ontdekt, hen in beweging brengt en hen helpt hun eigen persoonlijke doelen/ontwikkeling te realiseren
 • Oplossingsgericht kunt begeleiden/superviseren bij je eigen persoonlijke veranderingsprocessen, waarbij je doelgericht zichtbare resultaten behaalt

Accreditatie

In aanvraag

Kosten

Individuele inschrijving totaalprijs € 1.750,-. 
In-company (team) dagprijs bedraagt € 1.750,-.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN (KOT) 1-5 dgn

Beschrijving van de training

Het doel van deze training is om die elementen van de K.O.T. die bruikbaar zijn gebleken voor de hulpverlening in te oefenen en te integreren in de bestaande manier van werken. Cursisten ervaren dat zij positiever naar hun cliënten kijken en dat hun werk lichter wordt. De training heeft nadrukkelijk niet als doel om de cursisten een geheel nieuwe methodiek aan te leren. Onze ervaring leert dat dit ook niet nodig is om effectief oplossingsgericht te werken. Bovendien bestaat het gevaar van puur technisch handelen met voorbijgaan van de basale menselijke aspecten van de hulpverlening. Ervaringsgerichte interventies blijven nodig, zoals het creëren van een persoonlijke werkrelatie, het respectvol omgaan met emoties, het “er zijn” voor de cliënt, informatie geven en het aandragen van alternatieven. Vanuit onze jarenlange werkervaring met de KOT hebben wij de methodiek op enkele punten aangepast, zodat hij beter aansluit bij de Nederlandse manier van werken.

De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn:

 • Wat Werkt?, de werkzame bestanddelen van de hulpverlening
 • De praktische invulling van empowerment
 • De onbevooroordeelde, “niet weten” houding van de hulpverlener
 • Diverse cliënten: de klant, de klager en de bezoeker
 • Het geven van complimenten en persoonlijke reacties
 • Het werken met de “wondervraag” en de schaalvraag
 • Het construeren van doelen en oplossingen
 • Het vinden en analyseren van uitzonderingen
 • Het versterken van vooruitgang

Accreditatie

140 punten - Registerplein

 90 punten - SKJ

Kosten

In-company voor team: de dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Individuele inschrijving in Den Haag: 24-09-19 / 15-10-19 / 22-10-19 / 26-11-19 / 17-12-19, kosten € 895,- excl. boek ca. € 47.-

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

VERDIEPING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN (KOT)in overleg

 

Beschrijving van de training

Kijk voor ons verschillende aanbod in Verdieping Oplossingsgericht Werken:

1. Verdieping Oplossingsgericht werken
Algemene basis KOT opfrisdag

2. Verdieping Oplossingsgericht werken met door u aangegeven thema(‘s)
Thema(’s) aan te leveren door cursisten.

3. Verdieping Positioneren en samenwerken; de zelfzorg van de werker
Positioneren en samenwerken vragen een zelfbewuste en proactieve houding. Dat betekent onder andere dat de werker zich bewust moet zijn wat zijn taak is, wat hij goed kan en waar zijn grenzen liggen. Maar datzelfde geldt voor het bewust zijn van de kwaliteiten, opdrachten en beperkingen van de werksoort. In deze nascholing zullen we hieraan aandacht besteden.
In alle samenwerkcontacten met formele en informele partners is het van belang te leren jezelf te durven positioneren; laten zien en horen waar je staat en wisselend de regie nemen als dat nodig maar die ook los weten te laten. Vertrouwen op je eigen kracht en het stellen van grenzen, zowel voor jezelf maar ook het bewaken van de grenzen van het cliëntsysteem daar waar bijvoorbeeld andere partners regie laten liggen.
Elementen die in deze verdiepingsdag naar voren zullen komen zijn:
• Hoe neem ik positie in m.b.t. dilemma’s in de werkrelatie door deze niet alleen op te lossen, maar ze als dilemma voor te leggen aan de samenwerkingspartners.
• Proactief zijn bij het signaleren en aankaarten van impasses en weerstanden in de relatie (persoonlijk leiding nemen).
• Ook proactief zijn in het openlijk monitoren van de sfeer en effectiviteit van de samenwerking in relatie tot het doel ervan.
• Hoe zorg ik goed voor mezelf door o.a. het stellen van persoonlijke grenzen en ook ervoor te zorgen serieus genomen te worden in professionele relaties.

4. Verdieping intervisie specifiek op voorzitterschap 

Voor teamcoaches, teamontwikkelaars en hulpverleners die het voorzitterschap tijdens de intervisiebijeenkomsten op zich nemen.

Accreditatie per dag

28 punten per dag - Registerplein

18 punten per dag - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

MASTERCLASS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN1-5 dag

Beschrijving van de training

Het NMW wil middels deze opleiding een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het verdiepen op het oplossingsgericht coachen van cliënten.
Daarin borduren we voort op dat waar we goed in zijn, namelijk:
• Het trainen van een oplossingsgerichte, ervaringsgerichte werkwijze ‘op persoonlijke maat’, en
• ‘Wat werkt’.

Wij leren je aan de hand van het inzetten van effectieve oplossingsgerichte coachings-technieken hoe je:
• Eigen expert-zijn in coachingsvaardigheden aanboort c.q. verdiept.
• De expertise in/bij de cliënt ontdekt, hen in beweging brengt en hen helpt hun eigen persoonlijke doelen/ontwikkeling te realiseren.
• Gebruik maakt van de expertise van je mede-cursisten.

Aan de hand van een zorgvuldig samengesteld programma werken we systematisch en oplossingsgericht aan het exploreren en verdiepen van je coachingstechnieken. Daarbij hebben we aandacht voor jouw ontwikkeling in je proces naar je eigen persoonlijke coachingsstijl.

Accreditatie per dag

140 punten - Registerplein

 90 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.750,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

 1-4 dgn 

(PARTNER) RELATIEGESPREKKEN

Beschrijving van de training

HOE ZIET jouw PRAKTIJK ERUIT?
Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen niet op het idee om hun partner mee te vragen. Zij denken: "Ik heb een probleem, ik moet het zelf oplossen." "Mijn partner doet al zo veel voor mij, ik wil hem/haar niet nog meer belasten. Ik durf er thuis niet over te praten." En misschien denk je, net zoals wij altijd dachten: Ja, dat begrijp ik en ga je aan de slag om de cliënt te helpen zijn of haar probleem op te lossen. Maar soms is het moeilijk om de goede hulp te geven omdat we onvoldoende zicht hebben op wat er nu eigenlijk aan de hand is. Soms merken we, dat wat we met een cliënt proberen op te bouwen, thuis teniet wordt gedaan. Dat voelt machteloos. En dan kan de verantwoordelijkheid, die wij voelen voor de cliënt, zwaar op ons drukken.
We vragen ons af hoe de partner/andere betrokkenen tegen de problemen aankijken. Zij kennen de cliënt veel beter en langer dan wij. Wat denken zij dat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Welke rol hebben zij in het probleem? Welke hulp kunnen zij geven?

WAT WILLEN WIJ TOEVOEGEN MET DEZE NASCHOLING EN WAAROM?
Wij willen onze ervaringen met het betrekken van de context bij de hulpverlening overdragen. Waarom? Omdat wij er enthousiast over zijn en merken hoe verhelderend, ondersteunend en normaliserend de hulpverlening kan worden als de context meedoet. En ook, hoeveel effectiever. Het vergroot ons werkplezier en maakt het werk ook minder zwaar. Wanneer de cliënt en zijn omgeving leren hoe ze voortaan samen hun problemen op kunnen lossen of hanteerbaar maken, ben je immers niet meer de enige die kan en moet helpen. Het maakt voor ons niet veel uit op welke basis de anderen willen meekomen. Ze hoeven niet vanuit zichzelf gemotiveerd te zijn. Meekomen om de ander een plezier te doen is een acceptabel uitgangspunt en valt uit oogpunt van loyaliteit te waarderen. Of de partners gemotiveerd raken om bij de gesprekken betrokken te blijven, hangt af van jouw motivatie om met hen samen te werken en van de kwaliteit van de gesprekken. Het is de bedoeling dat de cursisten leren hoe je de context bij de hulpverlening kunt betrekken en wat de positieve effecten daarvan zijn.

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.450,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

HET MANAGEN VAN DE KETENREGIE IN DE HULPVERLENING 1-4 dgn

Beschrijving van de training

DE INHOUD VAN DE NASCHOLING

De psychosociale zorg in Nederland werkt gemiddeld genomen onder grote druk om de kosten in haar eigen sector zoveel mogelijk in de hand te houden en ‘t liefst nog verder naar beneden te brengen. Daarbij zijn termen als verhoogde effectiviteit gepaard gaand met verhoogde efficiëntie aan de orde van de dag.

De professionals in deze sector staan onder enorme druk om te blijven voldoen aan alle vereisten. De rek is er veelal UIT!
Een telkens terugkerend en geldverslindend fenomeen in de psychosociale zorg zijn de cliënten die te maken hebben met een keten aan hulpverleners waarbij de zorg niet of onvoldoende is afgestemd, er dubbel werk wordt gedaan aan de ene kant en aan de andere kant op cruciale momenten er niemand in de keten vasthoudend de regie neemt.
Onder andere door de versnippering in de hulpverlening wordt er helaas in de praktijk slechts zelden regie gevoerd over de gehele casus wanneer er stagnatie optreedt in het ketenproces en cliënten voortijdig dreigen af te haken of juist hun onbeantwoorde vragen/problemen elders gaan neerleggen. Dit maakt het ook makkelijker voor cliënten om te gaan “shoppen” bij een andere instelling. Vaak worden deze cliënten bestempeld als zorgmijders die de hulpverlening veel tijd en geld kosten en ergernis veroorzaken bij de hulpverleners.

Terwijl wanneer je vanuit een ander perspectief kijkt, deze cliënten juist hun best doen uit de problemen te komen door op hun manier te communiceren en wanneer deze hulp niet volstaat ze elders hun heil gaan zoeken. “Hoe gemotiveerd kan je zijn!”

Helaas kan er vaak over de grenzen van de eigen instelling geen regie gevoerd worden omdat daartoe het benodigd mandaat of de vaardigheid ontbreekt om andere professionals in de keten te durven/mogen aanspreken wanneer er stagnatie in de keten ontstaat. Toch zal dit moeten gebeuren teneinde verantwoordelijkheid te nemen daar waar niemand deze lijkt te nemen om ervoor te zorgen dat datgene dat nodig is voor het welzijn van cliënten gedaan wordt in praktisch materiële of immateriële zin.
Het ontbreekt ons inziens aan het managen van de ketenregie in de psychosociale hulpverlening.

 

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN IN DE GEZONDHEIDSZORG met draaideurpatiënten + zorgmijders 1-2 dgn

Beschrijving van de training

DE INHOUD VAN DE NASCHOLING

De gezondheidszorg in Nederland werkt gemiddeld genomen onder grote druk om de kosten in haar eigen sector zoveel mogelijk in de hand te houden en ‘t liefst nog verder naar beneden te brengen. Daarbij zijn termen als verhoogde effectiviteit gepaard gaand met verhoogde efficiëntie aan de orde van de dag.

De professionals in de gezondheidszorg staan onder enorme druk om te blijven voldoen aan alle vereisten. De rek is er veelal UIT!
Een telkens terugkerend en geldverslindend fenomeen in de gezondheidszorg zijn de zogenoemde draaideur patiënten en zorgmijders die de gezondheidszorg veel tijd en geld maar ook veel energie kosten en ergernis veroorzaken bij de behandelaars.
Vaak melden deze patiënten zich pas wanneer de zorgvraag uit de hand is gelopen en soms verdwijnen ze ook voortijdig wanneer de hoogste nood is gelenigd. Dat gebeurt zowel in de gezondheidszorg als in de psychosociale zorg.

Veel ziekenhuizen en instellingen zitten al jaren flink omhoog met deze groep patiënten maar ook andere professionals in de gezondheidszorg zoals huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen, etc. Zorgverzekeraars voeren de druk op in de gezondheidszorg om zich vooral aan de protocollen te houden anders komen bepaalde werkzaamheden niet voor vergoeding in aanmerking.

En daar gaat het nu juist fout!

Want wil je kostenbesparend en structureel genezend met deze patiëntengroep omgaan dan kan je niet volstaan met een aanpak vanuit het “protocollair hokjes-denken”. In de aanpak ontbreekt namelijk vaak een totaalaanpak waarbij deze patiënten op voorwaardenscheppend terrein geholpen worden, willen ze überhaupt de medische aanwijzingen opvolgen. 

Accreditatie

56 punten - Registerplein

36 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

OPLOSSINGSGERICHT RAPPORTEREN1 dag

Beschrijving van de training

Het uitdagende en inspirerende van deze cursus zit in het spanningsveld tussen de voortgangsrapportage overdracht "proof" te maken naar je collega's/organisatie én de cliënt als expert te laten fungeren zodat zij/hij de verslaglegging als van zichzelf herkent qua inhoud en stijl van rapporteren. 
Leren hoe de cliënt jullie gaat helpen zo duidelijk mogelijk te zijn; onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken, bij háár/zijn kern te blijven en daar waar spanning tussen jullie ontstaat door bv andere opvattingen over hoofd- en bijzaken, hóe dan te handelen. Denk hierbij o.a. aan het actief gebruik maken van de principes uit de bezoekersrelatie in de KOT zodat ook je rapportage (meer) onderdeel gaat uitmaken van het hulpverleningsproces!

Op deze dag gaan we op een interactieve en concrete/praktische manier met elkaar aan de slag waar je ter plekke met elkaar oefent met je eigen casuïstiek/rapportage.
We kunnen daartoe gebruik maken van standaard KOT-formulieren wanneer dat helpend blijkt te zijn.

Accreditatie per dag

28 punten - Registerplein

18 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

HANDELINGSVERLEGENHEID BIJ HUISELIJK GEWELD: VEILIGHEID IN GEZINNEN 1-4 dgn

Beschrijving van de training

In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q. behandeling te komen, zijn de volgende zaken van belang:

 • Het hebben/verwerven van de juiste basishouding naar ouders waarbij een open, niet veroordelende houding van belang is, teneinde ingang te krijgen en medewerking te verkrijgen van ouders, teneinde de mishandeling bespreekbaar te maken. Ouders zijn vaak bang dat mishandeling bekend wordt i.v.m. de mogelijke gevolgen, het kwijtraken van hun kinderen, maar ook zijn er veel ouders die slechte ervaringen hebben met hulpverlening. Anderzijds blijken veel ouders bij een juiste benadering opgelucht wanneer de mishandeling naar buiten komt en ze geholpen worden handvatten te ontwikkelen die hen helpen zonder geweld hun kinderen op te voeden.
  Het aanleren van de basisvisie en het leren gebruik maken van elementen uit de oplossingsgerichte methodiek blijkt in de praktijk bijzonder werkzaam in het verwerven van deze basishouding.
  Deze houding blijkt tevens in de praktijk van groot belang teneinde te komen tot een verdere behandeling van gezinnen waar zich kindermishandeling voordoet; tevens is deze houding van belang om tot een goede verwijzing te komen binnen het lokale veld.
 • Het leren signaleren van kindermishandeling en vervolgens middels de techniek van Signs of Safety te komen tot een aanpak van deze problemen waarbij ouders geholpen worden de problemen die hebben geleid tot de mishandeling aan te pakken, de mishandeling te stoppen en vaardigheden te leren hoe anders met elkaar en hun kinderen om te gaan.
  Belangrijke instrumenten die geleerd worden, zijn het hanteren van het Signs of Safety model waarbij risico's en veiligheidsaspecten in kaart worden gebracht en worden gebruikt voor de verdere aanpak.

Vanuit de basismethodiek Oplossingsgericht Werken (SFT) zijn diverse andere methoden ontwikkeld. Eén daarvan is een methode die is geschreven en ontwikkeld om de veiligheid in gezinnen te vergroten. Deze methode heet de “Signs of Safety“.

Eén van de belangrijkste onderdelen van deze methode is het gebruik maken van de schaalvraag die als hulpmiddel gebruikt wordt om tot een veiligheids-/risicotaxatie in gezinnen te komen. Gezinnen waarover zorgen bestaan betreffende de veiligheid en het welbevinden van kinderen. Gedurende deze training zal door het leren hanteren van de risico-taxatieschaal het zorgvuldig inventariseren volgens de 3 –kolommen methode centraal staan:

WAT ZIJN DE ZORGEN ?         WAT GAAT ER GOED ?         WAT MOET ER GEBEUREN ?

Teneinde hier meer duidelijkheid in te krijgen gaan we gebruik maken van jullie eigen casuïstiek. Daarnaast gaan we zorgvuldig en met een gerichte focus onze eigen waarneming inventariseren door onze intuïtie “op te waarderen” van:

“HET IS ALLEEN MAAR MIJN GEVOEL“
naar
“IK ZAL DIT GEVOEL NIET VOOR NIETS ERVAREN“

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

(V)ECHTSCHEIDINGEN 1-3 dgn

Beschrijving van de training

In toenemende mate worden hulpverleners geconfronteerd met schrijnende echtscheidingen, de zogenaamde “vechtscheidingen” die vaak het leven van veel gescheiden ouders en hun kinderen dagelijks bepalen, soms zelfs vergiftigen. Voor hulpverleners betekent het zorgvuldig balanceren in uiterst ingewikkelde situaties waarbij vaak het gevoel ontstaat dat één verkeerde beweging naar de ene kant bezuurd moet worden met twee stappen in de achteruit. Vaak heeft dit tot gevolg dat we voorzichtig, soms zelfs vermijdend gedrag gaan vertonen door i.p.v. partijen trachten te verenigen in de “spreekkamer”, we ze gescheiden en apart van elkaar gaan begeleiden.

Deze beweging is volstrekt begrijpelijk gezien de ”kolkende massa” waarin we dreigen te verzuipen maar is meestal weinig effectief en pleit voor het betrekken en begeleiden van de verschillende partijen gezamenlijk. Dit vraagt om het kunnen innemen van een stevige positie naar o.a. meervoudige partijdigheid.
Het is ook voor ons hulpverleners vaak niet te begrijpen dat ouders, die jaren met elkaar getrouwd zijn geweest, het bed gedeeld, elkaar lief hebben gehad, vaak bewust voor kinderen hebben gekozen, verzeild zijn geraakt met elkaar in een bittere strijd om de “gunst“ of het in hun ogen welzijn van hun kinderen.

Vechtscheidingen kenmerken zich nl. door vaak jarenlang, verbeten strijdvoering tussen ouders, ex- partners, om de gunst van hun kinderen ten koste van de andere ouder! "Ik ben een betere ouder dan jij" is vaak de boodschap aan elkaar maar ook naar hun kinderen!
Kinderen zijn altijd de dupe van deze strijd en zitten klem in hun grote loyaliteitsgevoel naar beide ouders! Kortom, voor alle gezinsleden betekent dit vaak een ellendige situatie!

DE OUDERS

 • Hoe kom je in contact met beide ouders en krijg je ze in één ruimte?
 • Hoe zorg je ervoor dat je mandaat krijgt voor elke stap die je zet?
 • Hoe krijg je een persoonlijke werkrelatie met beide ouders?
 • Hoe zorg je ervoor meervoudig partijdig te zijn in het gesprek met ouders?
 • Het scheiden van de ouder- en (ex) partnerrelatie; van VECHT-scheiden naar ECHT-scheiden
 • Wat doen we met/hoe begrenzen we de schier oneindige behoefte aan erkenning voor de persoonlijke pijn en woede van beide ouders?
 • Hoe behoud je positie; blijf je vasthoudend en neem je regie bij aanhoudende conflicten/tegengestelde doelen in het blijven zoeken naar gezamenlijk geformuleerde doelen,naar wat wel kan en wel lukt?

DE KINDEREN

 • Hoe krijg je een goed beeld van de zorgen/signalen van de kinderen?
 • Wie praat met de kinderen en hoe zorg je voor de loyaliteitsbehoefte van kinderen naar beide ouders?
 • Hoe krijg je ouders mee in het erkennen van de zorgen/signalen?
 • Hoe maken we gebruik van de wensen van de kinderen wanneer ze er niet bij zijn in onze gesprekken (bijv. foto kinderen, brieven, tekeningen, 3-huizen/kolommen-model)?
 • Wanneer betrekken we de kinderen in onze gesprekken?
 • Wat te doen wanneer het niet lukt, hoe zorgen we dan voor de veiligheid van de kinderen?

DE HULPBRONNEN, HET INFORMELE EN HET FORMELE NETWERK

 • Hoe maken we gebruik van steun uit het informele en/of formele netwerk en krijgen we de neuzen dezelfde kant op?
 • En wat te doen wanneer externen ons van opdrachten voorzien die belemmerend werken, hoe maken we ons daar vrij van en lukt het ons toch te blijven samenwerken en uit de strijd te blijven?
 • Wat te doen met de vaak zo verguisde “stiefouders“ en krijgen we ze mee in gezamenlijke doelbepaling?
 • Hoe voer je dergelijke netwerkgesprekken met zoveel verschillende partijen aan tafel?
 • Wanneer het in je eentje niet lukt, met wie ga je dan samendoen?

Accreditatie

84 punten - Registerplein

54 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

HULPVERLENERS-CHECKLIST 1 dag

Beschrijving van de training

1-DAAGSE TRAINING: “DE ZORG VOOR JOU … DE HULPVERLENER ÉN DE WERKRELATIE” 

“De Hulpverleners-checklist“ maakt onderdeel uit van onze training Oplossingsgericht Werken. Daarnaast wordt tijdens deze training ook uitgebreid aandacht besteedt aan “Wat Werkt” voor de cliënt en evalueert híj de voortgang en werkrelatie aan de hand van een aantal checklijsten. 
In déze 1-daagse training sta jij “de hulpverlener en de werkrelatie” middels de hulpverlenerschecklist centraal.

Ook de hulpverlener dient namelijk te evalueren hoe hij in de werkrelatie staat.
Onderzoek wijst nl. uit dat:

 • een negatieve houding naar de cliënt
 • niet betrokken zijn op de cliënt/hulpverlening
 • geen leiding geven aan het proces
 • té dominant zijn in het proces
 • het ontbreken van de benodigde vaardigheden/inzichten

een negatieve invloed kunnen hebben op het resultaat van de hulp.

Accreditatie

28 punten - Registerplein

18 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

INTERVISIETRAINING 1 dag

Beschrijving van de training

In deze training staat niet de cliënt maar de professional centraal. Net als bij de cliënt sluit deze methodiek goed aan bij de professional door binnen zíjn referentiekader te blijven. Ook professionals krijgen in deze nascholing de “macht” om hun doelstellingen én de middelen hoe die te bereiken zelf te bepalen. Dit intervisiemodel is één van de meest, zo niet, hét meest uitgewerkte intervisiemodel waarin het oplossingsgerichte gedachtegoed optimaal tot uiting komt. Concreet betekent dit dat, net zoals in de hulpverlening de cliënt, nu de professional de expert is en gevolgd en geholpen wordt in het vinden van zijn oplossing, in de situatie waarin hij een probleem ervaart met betrekking tot een cliëntsituatie.
Dit geldt tevens voor problemen die de professional ervaart met betrekking tot zijn breder functioneren in organisatie en of andere vormen van professionele samenwerking. Wanneer dit compleet en sluitende intervisie model strikt wordt nageleefd is het mogelijk om als professional binnen 15 minuten een passende oplossing te vinden hoe verder te kunnen in zijn situatie, op een manier die bij hém past.

Accreditatie 

28 punten - Registerplein

18 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure 

OUTREACHEND WERKEN en BEMOEIZORG1-3 dgn

Beschrijving van de training

DE INHOUD VAN DE NASCHOLING
De training heeft tot doel om de outreachende taak van het maatschappelijk werk te professionaliseren en passend te maken voor de huidige praktijk. Dit vraagt van werkers een specifieke deskundigheid en specifieke vaardigheden. Als hulpverlener moet je autonoom kunnen blijven zodat je je vrij voelt om het contact aan te kunnen gaan ondanks de druk van buiten en zo, dat je de autonomie van de klant waarborgt. Daarvoor moet de hulpverlener oog hebben voor zijn eigen positie, voor de belangen, doelen en mogelijkheden van de cliënten en leren samen te werken in zijn netwerk. In de nascholing zal aan de volgende punten aandacht worden besteed.

• DE HULPVERLENER
- Hoe ga je om met voorinformatie, “opdrachten” en privacy
- Behouden van een autonome positie t.o.v. derden en cliënten.
- Werken vanuit een betrokken houding, respectvol en hoopgevend.
- De kunst van het binnenkomen verstaan.
- Gericht zijn op de relatie van persoon tot persoon: de persoonlijke werkrelatie.
- Onderhouden van een relatie als hoopgevende basis.
- Wie kiest het probleem; de klant, jij of het netwerk.
- Hoe leer je belangrijke anderen in het cliëntsysteem en daarbuiten te betrekken.
- Hoe bepaal je je positie bij onwillige cliënten.
- Hoe kun je uit de strijd blijven.
- Hoe hou je contact bij afhakers, of zgn. ongemotiveerden.
- Wat te doen bij mislukking.
- Hoe om te gaan met agressie.

• DE CLIËNTEN
In deze nascholing werken we vanuit een empowerment perspectief. Dat betekent o.a.:
- Werken vanuit een gelijkwaardige houding.
- De cliënt als volwaardig zien: iemand die in staat is zijn eigen problemen, doelen en oplossingen te stellen.
- Waar mogelijk werken met de doelen van de cliënten.
- De visie van de cliënt op zijn problemen en oplossingen respecteren.
- De cliënten helpen hun oplossingen uit te werken.
- Vermijden van een problematiserende, pathologiserende kijk op de cliënten.
- Kijken met mededogen, ontschuldigen i.p.v. veroordelen.
- Problemen zien als voortkomend uit onmacht en onwetendheid.
- De kracht en de creativiteit van de cliënten waarderen en aanspreken.
- Zoeken naar wat goed gaat en wat wel lukt en dat waarderen.
- De maatschappelijke bepaaldheid van de problemen bespreken zodat het pariagevoel en gevoelens van discriminatie een plek krijgen.

• HET NETWERKEN
- Het netwerk als een professionele steungroep, waar onderling hulp gevraagd kan worden.
- Elkaars expertise waarderen en gebruiken.
- Bij conflicten leren zoeken naar het gezamenlijke belang en zoeken naar wat wel lukt.
- Weten wat je zelf nodig hebt en wat je nodig hebt van de anderen.
- Zien waar anderen jouw hulp kunnen gebruiken
- Persoonlijke grenzen stellen en het lef hebben om hulp te vragen.

• WAT IS DAARVOOR NODIG ?
- De zorg voor jezelf, leren dingen niet alleen te doen, maar samen te werken.
- Lef, geduld, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit.
- Respect voor jezelf – de valkuil van het “hulpverleningssyndroom” vermijden.
- Respect voor de cliënt – de valkuil van alleen vraag- en opdrachtgericht werken vermijden.
- In plaats van probleemgericht, persoonsgericht leren kijken.
- Persoonlijke reacties leren geven.
- Affiniteit met deze doelgroep.

WAT LEVERT DIT OP
Gebleken is dat de cursisten weer inspiratie krijgen in het werk met “afgeschreven” cliënten. Zij ervaren een persoonlijk ijkpunt te hebben in chaotische situaties en concrete handvatten in contact maken en onderhouden te hebben gekregen. Daardoor kunnen zij beter bijdragen aan de invulling van de maatschappelijke positie van het AMW. Effectief outreachend werken is preventief voor het uit de hand lopen van problemen, bovendien voorkomt het een burn-out.

Accreditatie

84 punten - Registerplein

54 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM1-4 dgn

Beschrijving van de training

Het gaat in deze module vooral om praktische empowermentsvaardigheden. De belangrijkste zijn die, welke voortkomen uit de Oplossingsgerichte Werkwijze. Zij zijn de beste methodische vertaling van het begrip empowerment. De inhoud van deze nascholing hangt dus in belangrijke mate af van de mate waarin de cursisten al oplossingsgericht kunnen werken. Het eigen maken van de visie, uitgangspunten en methodische vaardigheden van het oplossingsgericht werken met cliënten en gezinnen (en mogelijk kinderen en pubers) is een belangrijk onderdeel voor deze module.
De tweede set vaardigheden bestaat eruit dat de cursisten in staat moeten zijn om:

 • de hulpbronnen in de sociale context in kaart te brengen
 • deze hulpbronnen weten te betrekken en te motiveren om bij te springen
 • het complete systeem verder te begeleiden waar dat gewenst wordt

Het gaat hier om sociale netwerkstrategieën waarbij elementen uit de Wraparound care methode, de methode van Kids’ Skills en Mission Possible en het Familieberaad gebruikt worden. Ook zal er aandacht zijn over hoe cliënten naar een Eigen Kracht Conferentie toe te leiden. Een laatste set vaardigheden betreft de zogenaamde Leun en Steun contacten (waakvlam contacten). Daar vraagt de juiste afstemming tussen steun, eigen kracht en sociale hulpbronnen specifiek aandacht. Dit omdat hier de neiging van de hulpverlener om zaken over te nemen, gezien de noodzaak, vaak groot is. Maar ook in deze gevallen moet de hulpverlener secuur nagaan wat deze keer het specifieke doel is van de hulpvraag, wat de cliënt daarin zelf kan doen en hoe hij hulp kan krijgen van zijn omgeving.

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

POSITIONEREN EN SAMENWERKEN 1-4 dgn

Beschrijving van de training

Positioneren en samenwerken vragen een zelfbewuste en proactieve houding. Dat betekent onder andere dat de werker zich bewust moet zijn wat zijn taak is, wat hij goed kan en waar zijn grenzen liggen. Maar datzelfde geldt voor het bewust zijn van de kwaliteiten, opdrachten en beperkingen van de werksoort. In deze nascholing zullen we hieraan aandacht besteden.

In alle samenwerkcontacten met formele en informele partners staat voor ons centraal dat waar het Maatschappelijk Werk goed in is gebleken; het creëren van een goede werkrelatie. Dat is de kern van deze module; het aangaan en onderhouden van een goede werkrelatie. En zoals in elke werkrelatie betekent dat persoonlijk en betrokken zijn, wisselend de regie nemen als dat nodig en die los weten te laten en vertrouwen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de partner, waarderen wat er goed gaat, respecteren van beperkingen en onmogelijkheden en advies te vragen als je het niet meer weet.

Elementen die in de nascholing naar voren zullen komen zijn:

 • Oog hebben voor de positieve inzet van de ander en ontdekken wat zijn manier van samenwerken inhoudt.
 • Waarderen wat er goed gaat en dat weten over te brengen.
 • Oog hebben voor de mogelijke weerstand en die open en nieuwsgierig onderzoeken.
 • Verantwoordelijkheid nemen bij conflicten door deze open en persoonlijk (complete boodschap) te bespreken tussen de samenwerkingspartners
 • Het hanteren van dilemma’s door deze niet alleen op te lossen, maar ze als dilemma voor te leggen aan de samenwerkingspartners en hun ideeën en hulp in te roepen.
 • Proactief zijn bij het signaleren en aankaarten van impasses en weerstanden in de relatie (persoonlijk leiding nemen).
 • Ook proactief zijn in het openlijk monitoren van de sfeer en effectiviteit van de samenwerking in relatie tot het doel ervan.
 • Oog hebben voor en reflecteren op de eigen gevoelens en acties in de samenwerking.
 • Weten hoe op een constructieve manier hulp te vragen en te geven aan collega’s.

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

COMBINEREN VAN FORMELE EN INFORMELE HULP 1-4 dgn

Beschrijving van de training

Werken met grotere systemen betekent vanzelf vertrouwen hebben in de eigen kracht van die systemen en dus een bescheidener rol voor de hulpverlener. Niet toeschieten als er problemen zijn en hulp gevraagd wordt, maar eerst onderzoeken wie in de sociale context kan (mee)helpen.
In deze nascholing kunnen (in overleg) de volgende thema’s aan bod komen:

 • Het inschakelen van gezinnen, ook bij schijnbaar individuele problematiek
 • Het omgaan met vraagverlegenheid van cliënten
 • Het omgaan met de handelingsverlegenheid bij potentiële hulpbronnen
 • Het in kaart brengen van het sociale netwerk, het bijeenbrengen van dat netwerk en het begeleiden van het netwerkgesprek.
 • Het toeleiden naar een Eigen Kracht Conferentie
 • De sociale kaart van zelfhulpgroepen en contact daarmee
 • Het inschakelen van ervaringsdeskundigen
 • Het actief ondersteunen, begeleiden en eventueel trainen van vrijwilligers

Accreditatie

112 punten - Registerplein

72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

WIJKGERICHT, OUTREACHEND, GENERALISTISCH WERKEN 1-4 dgn

Beschrijving van de training

Vaak ervaren hulpverleners veel weerstand tegen de ongevraagde opdracht tot outreachend werken. In deze training wordt werkers geleerd hoe om te gaan met hun eigen weerstand ten aanzien van het ongevraagd benaderen van mensen.

Daarom zullen we stil staan bij:

 • het aan de lijve ervaren van de eigen weerstand hiervoor. En, als parallelproces
 • hoe de potentiële cliënt weerstand kan ervaren bij een ongevraagde benadering.
 • Hierbij is het belangrijk dat weerstand bij werkers naar een ongevraagde opdracht serieus wordt genomen en als vertrekpunt geldt voor het getraind worden in deze aanpak.

De cursisten krijgen verder theorieën en handvatten aangereikt waardoor outreachend werken uitdagend en leuk kan worden.
In de training wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van hulpverlening waarbij een outreachende benadering noodzakelijk is om ingang te verkrijgen.

Andere aandachtspunten zullen zijn:

 • Hoe ga je om met voorinformatie, “opdrachten” en privacy
 • De kunst van het binnenkomen verstaan
 • Gericht zijn op de relatie van persoon tot persoon: de persoonlijke werkrelatie
 • Hoe leer je belangrijke anderen in het cliëntsysteem en daarbuiten te betrekken
 • Hoe bepaal je je positie bij onwillige cliënten
 • Hoe kun je uit de strijd blijven
 • Hoe hou je contact bij afhakers, of zgn. ongemotiveerden
 • Hoe om te gaan met agressie
 • De visie van de cliënt op zijn problemen en oplossingen respecteren
 • De cliënten helpen hun oplossingen uit te werken
 • Vermijden van een problematiserende, pathologiserende kijk op de cliënten
 • De kracht en de creativiteit van de cliënten waarderen en aanspreken
 • Zoeken naar wat goed gaat en wat wel lukt en dat waarderen
 • De maatschappelijke bepaaldheid van de problemen bespreken zodat het pariagevoel en gevoelens van discriminatie een plek krijgen

En ten aanzien van het wijkteam en/of netwerken:

 • Het netwerk als een professionele steungroep, waar onderling hulp gevraagd kan worden
 • Elkaars expertise waarderen en gebruiken
 • Bij conflicten leren zoeken naar het gezamenlijke belang en zoeken naar wat wel lukt
 • Weten wat je zelf nodig hebt en wat je nodig hebt van de anderen
 • Zien waar anderen jouw hulp kunnen gebruiken
 • Persoonlijke grenzen stellen en het lef hebben om hulp te vragen

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN - 1 GEZIN 1 PLAN1-4 dgn

Beschrijving van de training

UITGANGSPUNTEN

Multi probleemgezinnen staan bij veel hulpverleners in een slecht daglicht. Deze ge-zinnen hebben vaak een lange historie van min of meer mislukte hulpverleningen achter de rug en hun kijk op de hulpverlening is daardoor nogal negatief. Zij klagen erover dat hulpverleners niet zien dat veel van hun problemen door de buitenwereld worden veroorzaakt, dat zij hulp krijgen waar zij niet om vragen, dat de hulpverlening onoverzichtelijk is en dat hulpverleners vaak een afstandelijke, kritische houding ten opzichte van hen hebben. Hulpverleners op hun beurt raken gemakkelijk ontmoedigd door de grote hoeveelheid van steeds terugkerende problemen. Zij klagen erover dat de hulp niet beklijft, dat hun inzet onevenredig groot is en dat gezinnen al afhaken als een probleem lijkt te zijn opgelost. Hierdoor ontstaat vaak een wederzijds proces van veroordeling en afstoting.

Dat is jammer, zeker voor de gezinnen. Zij zijn vaak al generaties lang in een gevecht gewikkeld om hun hoofd boven water te houden. Zij moeten daarbij rond zien te komen met in elkaar grijpende problemen als (seksueel) geweld, drankmisbruik, opvoedingsproblemen, sociale uitstoting en armoede. Zij doen dit met alle inzet en creativiteit die zij hebben en met een bewonderenswaardig lange adem. Toch lukt het hen vaak niet om uit de negatieve spi¬raal te komen, gewoon omdat ze een aantal basale inzichten en vaardigheden missen om hun complexe situatie te kunnen hanteren.

Om deze negatieve interactie te doorbreken is het zaak dat de hulpverlening leert aan te sluiten bij hun perceptie, hun manier van hulp vragen en van veranderen. We dienen hun krachten, mogelijkheden en oplossingen te respecteren en oog te hebben voor de drempels die hen belemmeren om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Dit alles op een manier waarbij optimaal gebruik moet worden gemaakt van hun expertise met betrekking tot hun leefwereld en vooral door aan te sluiten bij wat zij vinden dat hen zal helpen. Op dit moment bepaalt de versnipperde hulpverlening teveel de doelen van de hulp terwijl juist bij Multi probleemgezinnen het versterken van zelfregie noodzakelijk is voor hun empowerment.

Daarom hebben wij een methodieknascholing ontwikkeld die hulpverleners kan helpen om beter bij deze gezinnen aan te sluiten, zonder dat zij worden meegezogen in negatieve interactiepatronen.

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK 1-4 dgn

Beschrijving van de training

De training heeft tot doel om de taak van de school maatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te maken voor de huidige praktijk. Dit vraagt van werkers een specifieke deskundigheid en specifieke vaardigheden.
Als hulpverlener moet men autonoom kunnen blijven zodat je je vrij voelt om het contact aan te kunnen gaan ondanks de druk van buiten en op zo’n manier, dat je de autonomie van de klant waarborgt.
Daarvoor moet de hulpverlener oog hebben voor zijn eigen positie, voor de belangen, doelen en mogelijkheden van de cliënten en leren samen te werken in zijn netwerk. In de nascholing zal met name aandacht worden besteed aan de volgende thema’s die vragen om specifieke deskundigheidsbevordering:

HET VERWERVEN VAN EEN AUTONOME PROFESSIONELE POSITIE 
De verhouding tot de school
• Hoe om te gaan met opdrachten?
• Het bewaken van je professionaliteit als MW-er
• Rapportage
• Wat te doen met signalen over leerkrachten?
• Het betrekken van leerkrachten in de begeleiding
• De relatie tussen individuele problematiek en schoolproblematiek (bijv. pesten)

OUTREACHEND WERKEN
• Hoe binnen te komen?
• Hoe coöperatie te verkrijgen?
• Hoe kortdurend en doelgericht te werken?
• Hoe allochtone ouders te benaderen?

Vermoedens van kindermishandeling
• Hoe voer je een gesprek zonder beschuldigend of vrijblijvend te zijn?
• Hoe zorg je ervoor dat ouders de verwaarlozing/mishandeling erkennen en hulp willen aanvaarden?
• Hoe verwijs je?

HET VOEREN VAN GEZINSGESPREKKEN
Het betrekken van het gezin
• Hoe (beide) ouders te betrekken?
• Hoe ouders zich goed te laten voelen over hun opvoeding?
• Hoe ouders te helpen hun doelen te stellen?
• Vraaggericht werken?

Praten met kinderen / pubers
• Hoe om te gaan met aan jou toevertrouwde geheimen?
• Hoe kinderen / pubers concrete doelen / oplossingen te laten vinden?
• Hoe kinderen / pubers mee te krijgen in het betrekken van hun ouders?
• Hoe kinderen / pubers concrete doelen / oplossingen te laten vinden?

EFFECTIEF OMGAAN MET NETWERKEN ROND HET KIND
Netwerk 
• Hoe creëer en onderhoud je een netwerk?
• Hoe positioneer je jezelf in een netwerk?
• Hoe zorg je ervoor uit de strijd te blijven en de relatie te behouden?
• Hoe om te gaan met de privacy?

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

SYSTEEMGERICHT WERKEN (EPH) 1-4 dgn

Beschrijving van de training

HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT?
Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en komen niet op het idee om hun partner, vader, moeder, broer, zus, collega mee te vragen. Zij denken: "Ik heb een probleem, ik moet het zelf oplossen". "Mijn partner doet al zo veel voor mij, ik wil hem/haar niet nog meer belasten". "Ik durf er thuis niet over te praten". En misschien denkt u, net zoals wij altijd dachten: Ja, dat begrijp ik en gaat u aan de slag om de cliënt te helpen zijn of haar probleem op te lossen. Maar soms is het moeilijk om de goede hulp te geven omdat we onvoldoende zicht hebben op wat er nu eigenlijk aan de hand is. Soms merken we, dat wat we met een cliënt proberen op te bouwen, thuis teniet wordt gedaan. Dat voelt machteloos. En dan kan de verantwoordelijkheid, die wij voelen voor de cliënt, zwaar op ons drukken.
We vragen ons af hoe de gezinsleden of andere betrokkenen tegen de problemen aankijken. Zij kennen de cliënt veel beter en langer dan wij. Wat denken zij dat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren. Welke rol hebben zij in het probleem? Welke hulp kunnen zij geven?

WAT WILLEN WIJ TOEVOEGEN MET DEZE NASCHOLING EN WAAROM?
Wij willen onze ervaringen met het betrekken van de context bij de hulpverlening overdragen. Waarom? Omdat wij er enthousiast over zijn en merken hoe verhelderend, ondersteunend en normaliserend de hulpverlening kan worden als de context meedoet. En ook, hoeveel effectiever. Het vergroot ons werkplezier en maakt het werk ook minder zwaar. Wanneer de cliënt en zijn omgeving leren hoe ze voortaan samen hun problemen op kunnen lossen of hanteerbaar maken, ben je immers niet meer de enige die kan en moet helpen. Het maakt voor ons niet veel uit op welke basis de partner, ouders of kinderen willen meekomen. Ze hoeven niet vanuit zichzelf gemotiveerd te zijn. Meekomen om de ander een plezier te doen is een acceptabel uitgangspunt en valt uit oogpunt van loyaliteit te waarderen. Of de gezinsleden gemotiveerd raken om bij de gesprekken betrokken te blijven, hangt af van uw motivatie om met hen samen te werken en van de kwaliteit van de gesprekken. Het is de bedoeling dat de cursisten leren hoe je de context bij de hulpverlening kunt betrekken en wat de positieve effecten daarvan zijn. 
Om dit te bereiken, wordt er voornamelijk op praktische wijze gewerkt, d.w.z. dat er met concrete (eigen) casussen geoefend wordt, zodat u ter plekke ervaring opdoet en vaardigheden ontwikkelt. Daarnaast wordt er relevante literatuur bestudeerd en besproken.

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

GEZINSCOACHING 1-3 dgn

Beschrijving van de training

De cursisten worden uitgenodigd om hun casussen waarin dit onderwerp speelt naar voren te brengen en uit te spelen zodat een levendige discussie ontstaat toegespitst op hun ervaringen en vragen.

Accreditatie

84 punten - Registerplein

54 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

ONTROUW BINNEN DE RELATIE 1-4 dgn

Beschrijving van de training

Ontrouw binnen de relatie is een regelmatig voorkomend fenomeen.
In mijn visie maak ik onderscheid tussen incidentele ontrouw en structurele ontrouw en stel ik mij de vraag of het één schadelijker is voor de relatie dan het andere. Ik ga ervan uit dat ontrouw meestal staat voor een gemis in de relatie. Dit heeft voor de hulpverlening tot gevolg dat ontrouw niet als een individueel probleem, maar als een relatieprobleem behandeld dient te worden. Het houdt ook in, dat tijdens de gesprekken, de nadruk ligt op de relatie tussen de partners en op wat de ontrouw daar heeft losgemaakt en niet op de relatie met “die ander”. Over het algemeen is het ook zo dat, wanneer partners willen uitzoeken of en hoe zij samen verder kunnen, deze relatie met de ander, in ieder geval tijdelijk, verbroken zal (moeten) worden.

VOOR WIE EN WAAROM
Dit is een nascholing voor hulpverleners werkzaam binnen alle sectoren die te maken hebben met (echt)paren die hulp zoeken bij hun relatieproblemen en waar ontrouw zou kunnen spelen. Het doel van de nascholing is maatschappelijk werkers te leren hoe ze op een effectieve manier ontrouw relationeel en onpartijdig kunnen behandelen en hoe ze ouders kunnen helpen om te gaan met het loyaliteitsconflict bij hun kinderen.

Accreditatie

112 punten - Registerplein

 72 punten - SKJ

Kosten

De dagprijs bedraagt € 1.395,- exclusief reiskosten.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

SUPERVISIE en COACHING in overleg

Beschrijving van de training

DE ZORG VOOR JEZELF INDIVIDUEEL OF SAMEN MET ANDEREN

Ons werk vraagt vaak een hoge inzet, zowel persoonlijk als professioneel. Dit vraagt impliciet om goed voor jezelf te zorgen. Gezien de werkdruk, de vaak irreëel hoge verwachtingen die aan ons worden gesteld met “overklotsende” agenda’s kan je stellen dat zorgen voor jezelf een behoorlijke opgaaf is. En tóch zullen we linksom of rechtsom een slag moeten maken, creatief en inventief moeten worden om óók aandacht en zorg voor onszelf op te eisen. Daarin kan Supervisie of Coaching mogelijk uitkomst bieden.

Wanneer we uit balans (dreigen te) raken omdat de verhouding tussen geven en nemen verstoord is geraakt; we in onze beroepsuitoefening belemmerd worden door persoonlijke obstakels of andere oorzaken, dan is het misschien tijd voor “persoonlijk onderhoud “. Door individueel of groepsgewijs aandacht te schenken aan deze problemen leer je samen van en met elkaar binnen een veilige setting waarbij je elkaar tevens herkenning en erkenning kunt geven.

Kosten

De kosten voor deze in-company supervisie en/of coachingsgesprekken bedragen individueel € 110,- per uur en € 160,-- per uur in kleine groepjes.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

COACHINGSTRAJECT WEZENSKWADRANTEN in overleg

Beschrijving van de training

WEZENSKWADRANTEN

Een mens heeft een aantal wezenlijke kwaliteiten: ze behoren tot de essentie van zijn persoon. Door socialisatie heeft echter slechts een deel van onze kwaliteiten zich goed kunnen ontwikkelen: die eigenschappen die gewaardeerd en bevestigd werden (de toegestane kwaliteiten). Een ander deel van onze kwaliteiten werd niet aangesproken. Het is dat deel dat er niet mocht zijn en waar we gaandeweg het contact mee zijn kwijt geraakt (de niet-toegestane kwaliteiten). Deze niet-toegestane kwaliteiten komen we vaak tegen als een verlangen of als een jaloezie. Zij zijn de verborgen eigenschappen die we nodig hebben om ineffectieve werk- en gedragspatronen te doorbreken.

In het coaching traject “Wezenskwadranten“ onderzoek ik wat de meest wezenlijke, essentiële kwaliteit van iemand is en welke kwaliteit(en) verborgen zijn gebleven. Het ontdekken van het wezenskwadrant wordt ervaren als “thuiskomen”, een herkennen van waarom men zich gedraagt zoals men doet en van waaruit men ten diepste functioneert. Tevens komt vanuit dit perspectief de complementaire, nog niet toegestane kwaliteit helder in beeld. Vervolgens richten we ons op het in balans brengen van de toegestane en niet toegestane kwaliteiten op dit essentiële niveau. We gaan hier een flinke stap verder dan D. Ofmans’s Kernkwaliteitskwadranten. Waar Ofman werkt op attitude niveau, werk ik op persoonstype niveau. Zo krijgt men een persoonlijk kompas dat de integrerende ontwikkeling aanstuurt. Hierna wordt gecoacht in het in praktijk brengen van het gevonden perspectief.

Kosten

De prijs bedraagt € 380,- voor meer informatie Mary de Vries tel: 0487- 541917

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Download hier de brochure

 

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert