Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Mary de Vries

Mary de Vries is medewerker: Hogeschool Arnhem - Nijmegen. Faculteit gezondheid, gedrag en maatschappij. Afdeling verpleegkunde, Docent attitude / sociale vaardigheden, Supervisor / Coach, Docent dramatische vorming Academie voor expressie door woord en gebaar.

Wezenskwadranten

Een mens heeft een aantal wezenlijke kwaliteiten: ze behoren tot de essentie van zijn persoon. Door socialisatie heeft echter slechts een deel van onze kwaliteiten zich goed kunnen ontwikkelen: die eigenschappen die gewaardeerd en bevestigd werden (de toegestane kwaliteiten). Een ander deel van onze kwaliteiten werd niet aangesproken. Het is dat deel dat er niet mocht zijn en waar we gaandeweg het contact mee zijn kwijt geraakt (de niet-toegestane kwaliteiten). Deze niet-toegestane kwaliteiten komen we vaak tegen als een verlangen of als een jaloezie. Zij zijn de verborgen eigenschappen die we nodig hebben om ineffectieve werk- en gedragspatronen te doorbreken.

Inhoud

In het coaching traject “Wezenskwadranten“ onderzoek ik wat de meest wezenlijke, essentiële kwaliteit van iemand is en welke kwaliteit(en) verborgen zijn gebleven. Het ontdekken van het wezenskwadrant wordt ervaren als “thuiskomen”, een herkennen van waarom men zich gedraagt zoals men doet en van waaruit men ten diepste functioneert. Tevens komt vanuit dit perspectief de complementaire, nog niet toegestane kwaliteit helder in beeld. Vervolgens richten we ons op het in balans brengen van de toegestane en niet toegestane kwaliteiten op dit essentiële niveau. We gaan hier een flinke stap verder dan D. Ofmans’s Kernkwaliteitskwadranten. Waar Ofman werkt op attitude niveau, werk ik op persoonstype niveau. Zo krijgt men een persoonlijk kompas dat de integrerende ontwikkeling aanstuurt. Hierna wordt gecoacht in het in praktijk brengen van het gevonden perspectief.

Meer weten ...? download de brochure

maryCurriculum Vitae

Mary de Vries
Docent attitude / sociale vaardigheden
Supervisor / Coach

Adres:
Stadswal 9
6634 AK Batenburg
Tel. 0487 - 54 19 17 Mail me

Medewerker: Hogeschool Arnhem - Nijmegen
Faculteit gezondheid, gedrag en maatschappij
Afdeling verpleegkunde
Postbus 6960
6503 GL Nijmegen

Persoonlijke gegevens:

Geboren: 03 - 02 - 1947 Haarlem
Gehuwd, twee dochters
Nederlandse nationaliteit

Opleiding:

1970 Docent dramatische vorming Academie voor expressie door woord en gebaar
1975 Praktijkgedeelte opleiding voor Gestalttherapie (NVG) . (3 -jarig)
1980 Praktijkgedeelte opleidinggezins- en relatietherapie Kempler instituut (3 -jarig)
1996 Driejarig beroepsgerichte opleiding Mens en intuïtie - Amersfoort
1998 Opleiding "Coaching via het wezenskwadrant, Symbool", Apeldoorn
2000 Opleiding "Train de trainer: werken met kernkwaliteiten" Kernkonsult, Bussum

Cursussen

1977 Dramatechnieken als leermiddel. Interaktie academie Hove, België.
1978 Scholing tot supervisor, intern aan de HAN. Behelsde o.a. supervisie op supervisietraject
1982 Systeemanalyse. Interaktie academie Hove, België.
1986 Intern intervisietraject, betreffende werken met supervisie (10 zittingen) HAN
1993 Werkerscursus Validation. (inclusief stage in een verpleeghuis) Trias Apeldoorn
1994 Cursus presentatietechnieken HAN. Afdeling V.D.O.
1996 "Ontwikkelingsprocessen" Symbool, Apeldoorn
1996 Oriëntatie basisgroep
1997 Doorgaande groep
1998 Diverse vervolgcursussen, o.a. werken met wezenskwadrant.
1998 Intern intervisietraject betreffend werken met supervisie (10 zittingen) HAN
1999 Solution focussed therapy. S de Shazer, IK Berg, Korzybski inst. Utrecht
2002 Quantum psychologie, doorgaande cursus, Prabha Calderon, Amsterdam
2007 Training Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie, Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk, Weert
2009 Training Oplossingsgericht werken, Solutions Centre, Utrecht

Werkgevers

1970-1973 Pedagogische academie Insula Dei, Arnhem
1970-1973 Opleiding voor kleuterleidsters, Nijmegen
1973-1975 Opleiding directie bejaardentehuizen, Nijmegen
1973- Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit gezondheid, gedrag en maatschappij, afdeling verpleegkunde
1999-2002 Volksuniversiteit Wijchen
2002- Pro Mundi Vita, P.M.V. Centrum Nijmegen
2004- Han Fortman centrum Nijmegen

Privé

1999- Vrijgevestigd supervisor/coach
Specifiek voor professionals in de gezondheidszorg en welzijnswerk

Andere activiteiten

1987- Professioneel werkend kunstenaar
Tentoonstellingen in Den Bosch, Persingen, Limmen, Wageningen, Amsterdam, Nijmegen, Gendt en Diepenheim
Werk in stock bij verschillende galeriën

Lidmaatschappen

Landelijke vereniging voor supervisie en andere begeleidingsvormen. (LSVB)
Gemeenschap beeldende kunstenaars (GBK)

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert