Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Schoolgericht MW

Schoolgericht MW

Doel van de nascholing

De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te maken voor de huidige praktijk. Dit vraagt van werkers een specifieke deskundigheid en specifieke vaardigheden.

Als hulpverlener moet men autonoom kunnen blijven zodat je je vrij voelt om het contact aan te kunnen gaan ondanks de druk van buiten en op zo’n manier, dat je de autonomie van de klant waarborgt.

Daarvoor moet de hulpverlener oog hebben voor zijn eigen positie, voor de belangen, doelen en mogelijkheden van de cliënten en leren samen te werken in zijn netwerk. In de nascholing zal met name aandacht worden besteed aan de volgende thema’s die vragen om specifieke deskundigheidsbevordering.

DAG 1 - Het verwerven van een autonome professionele positie

De verhouding tot de school

 • Hoe om te gaan met opdrachten?
 • Het bewaken van je professionaliteit als MW-er
 • Rapportage
 • Wat te doen met signalen over leerkrachten?
 • Het betrekken van leerkrachten in de begeleiding
 • De relatie tussen individuele problematiek en schoolproblematiek (bijv. pesten)

DAG 2 - Outreachend werken

Outreachend werken

 • Hoe binnen te komen?
 • Hoe coöperatie te verkrijgen?
 • Hoe kortdurend en doelgericht te werken?
 • Hoe allochtone ouders te benaderen?

Vermoedens van kindermishandeling

 • Hoe voer je een gesprek zonder beschuldigend of vrijblijvend te zijn?
 • Hoe zorg je ervoor dat ouders de verwaarlozing/mishandeling erkennen en hulp willen aanvaarden?
 • Hoe verwijs je?

DAG 3 - Het voeren van gezinsgesprekken

Het betrekken van het gezin

 • Hoe (beide) ouders te betrekken?
 • Hoe ouders zich goed te laten voelen over hun opvoeding?
 • Hoe ouders te helpen hun doelen te stellen?
 • Vraaggericht werken?

Praten met kinderen / pubers

 • Hoe om te gaan met aan jou toevertrouwde geheimen?
 • Hoe kinderen / pubers concrete doelen / oplossingen te laten vinden?
 • Hoe kinderen / pubers mee te krijgen in het betrekken van hun ouders?
 • Hoe kinderen / pubers concrete doelen / oplossingen te laten vinden?

DAG 4 - Effectief omgaan met netwerken rond het kind

Netwerk

 • Hoe creëer en onderhoud je een netwerk?
 • Hoe positioneer je jezelf in een netwerk?
 • Hoe zorg je ervoor uit de strijd te blijven en de relatie te behouden?
 • Hoe om te gaan met de privacy?

Praktische informatie

Erkenning beroepsregister

Deelname aan deze cursus levert 12 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen.

Omvang

De cursus omvat 4 dagen. Met betrekking tot de teamnascholing kan in onderling overleg het aantal dagen aangepast worden aan de behoeften en mogelijkheden van de instelling.

Kosten

De kosten bedragen € 1.295,- per dag, exclusief reiskosten trainer


Informatie

Marika Rijns, Van Goghlaan 14, 6006 PP Weert, tel: 0495–450667, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terug naar Trainingen overzicht

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert