2019-23 Nieuwsbrief


Klik hier om het online te bekijken
| Website

Nieuwsbrief 23: 2019-mei

2019 23FOTOsamenwerken web

Onze nascholing:
POSITIONEREN en SAMENWERKEN 

Door alle veranderingen in ons werkveld, zullen velen van jullie professionals samen moeten werken met collega’s van andere instellingen en moeten leren over de grenzen van jullie eigen werksoort en instelling heen te kijken.

 

Daar spelen een aantal aspecten een rol:

 • Hoe meer men zich bewust is van de eigen kracht van de werksoort, hoe makkelijker het is om gelijkwaardig samen te werken.
 • Hoe meer ruimte de professionals krijgen van hun diverse instellingen om met elkaar te doen wat er gedaan moet worden, hoe makkelijker de samenwerking gevonden kan worden.
 • Hoe beter de instellingen onderling de samenwerking op elkaar weten af te stemmen, hoe makkelijker de professionals hun taken kunnen uitvoeren.
 • Hoe meer professionals en instellingen hun gezamenlijke doel voor ogen hebben, elkaars inzet en werkwijzen weten te respecteren en van elkaars expertises gebruik weten te maken, hoe meer de cliënten profiteren van de hulpverlening.

Positioneren en samenwerken vragen een zelfbewuste en proactieve houding. Dat betekent onder andere dat de werker zich bewust moet zijn wat zijn taak is, wat hij goed kan en waar zijn grenzen liggen. Maar datzelfde geldt voor het bewust zijn van de kwaliteiten, opdrachten en beperkingen van de werksoort. Wij verzorgen een nascholing waarin we hieraan aandacht besteden.

In alle samenwerkcontacten met formele en informele partners staat voor ons centraal dat waar het sociaal werk goed in is gebleken; het creëren van een goede werkrelatie. Dat is de kern van deze module; het aangaan en onderhouden van een goede werkrelatie. En zoals in elke werkrelatie betekent dat persoonlijk en betrokken zijn, wisselend de regie nemen als dat nodig en die los weten te laten en vertrouwen op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de partner, waarderen wat er goed gaat, respecteren van beperkingen en onmogelijkheden en advies te vragen als je het niet meer weet.

Elementen die in onze nascholing naar voren zullen komen zijn:

 • Oog hebben voor de positieve inzet van de ander en ontdekken wat zijn manier van samenwerken inhoudt.
 • Waarderen wat er goed gaat en dat weten over te brengen.
 • Oog hebben voor de mogelijke weerstand en die open en nieuwsgierig onderzoeken.
 • Verantwoordelijkheid nemen bij conflicten door deze open en persoonlijk (complete boodschap) te bespreken tussen de samenwerkingspartners.
 • Het hanteren van dilemma’s door deze niet alleen op te lossen, maar ze als dilemma voor te leggen aan de samenwerkingspartners en hun ideeën en hulp in te roepen.
 • Proactief zijn bij het signaleren en aankaarten van impasses en weerstanden in de relatie (persoonlijk leiding nemen).
 • Ook proactief zijn in het openlijk monitoren van de sfeer en effectiviteit van de samenwerking in relatie tot het doel ervan.
 • Oog hebben voor en reflecteren op de eigen gevoelens en acties in de samenwerking.
 • Weten hoe op een constructieve manier hulp te vragen en te geven aan collega’s.

 

Accreditatie

Registerplein en SKJ.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website en brochure of u kunt contact met ons opnemen per mail of tel: 0495-450667.


Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

 

tel. 0495 - 450667 | Email

 

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

 

Powered by AcyMailing