2018-19 Nieuwsbrief

 

Klik hier om het online te bekijken | Website

Nieuwsbrief 19: 2018-mei

2018 19FOTOboomjpg

Teamtraining: 

Handelingsverlegenheid bij
vormen van huiselijk geweld

 

Doel van de training:

Handelingsbekwaam worden in gespreksvoering met ouders/verzorgers bij signalen van huiselijk geweld zoals bijvoorbeeld kindermishandeling.

 

  • Vind jij het ook lastig om signalen van huiselijk geweld in het contact met cliënten bespreekbaar te maken?
  • Ben je ook bang dat je, de vaak met moeite verkregen ingang in een gezin "kwijtraakt"?
  • Vind je het ook lastig (kinder)mishandeling bespreekbaar te maken zonder beschuldigend noch vrijblijvend te zijn én de relatie te behouden ...?
  • Houdt het je tegelijkertijd bezig dat hoe langer je wacht de drempel om je signalen bespreekbaar te maken steeds hoger wordt ...?

 

Bekijk dan ons trainingsaanbod:

Handelingsverlegenheid bij vormen van huiselijk geweld
bijvoorbeeld onze 1 daagse training Werken naar Veiligheid in gezinnen
òf ons uitgebreidere aanbod Veiligheid in gezinnen, een training van 4 dagen

Voor wie:

voor alle professionals die te maken krijgen met signalen en vermoedens van huiselijk geweld !!!

 

Voor meer informatie: info@ncmw.nl of 0495-450667


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Wij willen u laten weten dat wij zeer bewust omgaan met uw gegevens om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens, opdat uw privacy en veiligheid gewaarborgd blijft. Lees hier meer over ons pricavybeleid.
Wij sturen u dit bericht om u er nog eens bewust van te maken dat u zich heeft ingeschreven voor of aangegeven heeft interesse te hebben in onze nieuwsbrief. Wilt u deze niet langer ontvangen? Dan kun u zich uitschrijven via de link onderaan in deze nieuwsbrief.


Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

 

tel. 0495 - 450667 | Email

 

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

 

Powered by AcyMailing