2018-18 Nieuwsbrief

Klik hier om het online te bekijken | Website

Nieuwsbrief 18: 2018-april

Post HBO Opleiding tot Oplossingsgericht Coach

2018 18FOTOwereldinhandGraag willen wij onze nieuwe opleiding introduceren, deze kunnen wij bij u in-company verzorgen vanaf een groep van circa 6 deelnemers. 

VOOR WIE 

 • Teamcoaches/Teamleiders
 • Werkbegeleiders
 • Professionals werkzaam in het sociaal domein die een coachende functie ambiëren
 • Sociale professionals die een eigen praktijk als coach willen opzetten
 • Sociale professionals die hun kennis en vaardigheden in oplossingsgericht werken willen verdiepen en het oplossingsgericht coachen willen leren
 • Interne en /of externe netwerkprofessionals die als groep de opleiding in-company volgen
 • Maar ook: Professionals die naast het vaste opleidingsprogramma de opleiding ‘op maat’ willen ontvangen door eigen thema’s in te brengen. 

UITGANGSPUNTEN 

Het NMW wil middels deze opleiding een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het oplossingsgericht coachen. Daarin borduren we voort op dat waar we goed in zijn, namelijk: 

 • Het trainen van een oplossingsgerichte, ervaringsgerichte werkwijze ‘op persoonlijke maat’, en
 • ‘Wat Werkt’.

Met oplossingsgericht coachen wordt in deze context bedoeld:

Het oplossingsgericht begeleiden en superviseren van individuele en/of teams van sociale professionals bij de directe uitvoering van hun hulpverlenende taak naar cliënten in hun formele c.q. informele netwerk.

Wij leren je aan de hand van het inzetten van effectieve oplossingsgerichte coachings-technieken hoe je:

 • Eigen expert-zijn in coachingsvaardigheden aanboort c.q. verdiept.
 • Gebruik maakt van de expertise van je mede-cursisten.
 • De expertise in/bij anderen (coachees, teams) ontdekt, hen in beweging brengt en hen helpt hun eigen persoonlijke doelen/ontwikkeling te realiseren
 • Oplossingsgericht kunt begeleiden/superviseren bij je eigen persoonlijke veranderingsprocessen, waarbij je doelgericht zichtbare resultaten behaalt

Aan de hand van een zorgvuldig samengesteld programma werken we systematisch en oplossingsgericht aan het exploreren en verdiepen van je coachingstechnieken. Daarbij hebben we aandacht voor jouw ontwikkeling in je proces naar je eigen persoonlijke coachingsstijl.

HET PROGRAMMA

Het programma bestaat uit 2 delen:

 • Het basisprogramma met vaststaande thema’s om de vakinhoudelijke doelen/vereiste competenties die bij het coach-vak horen te behalen.
 • Een facultatief programma met keuze-thema’s zoals het coachen op professionals o.a. werkzaam bij:
  o Algemeen Maatschappelijk Werk
  o Sociale wijkteams
  o Jeugdhulpverlening
  o Ambulant- en thuisbegeleiders
  o JGZ
  o Zorginstellingen voor mensen met een beperking
  o Centraal Orgaan Asielzoekers

BASIS PROGRAMMA - THEMA’s

 • Oplossingsgerichte coaching met supervisie-elementen
 • Oplossingsgerichte team-coaching
 • Oplossingsgerichte intervisie begeleiden
 • “Wat Werkt” bij coachen
 • Leren herkennen en hanteren van parallelprocessen
 • Verdieping in oplossingsgericht werken
 • Oplossingsgerichte coaching bij conflicten/weerstanden in teams
 • Groepsprocessen/interventies oplossingsgericht begeleiden
 • Zelfzorg leren en coachen in o.a. begrenzing binnen caseload, organisatie en netwerken
 • Leren coachen op samenwerking met netwerkpartners, gemeenten die niet oplossingsgericht werken.
 • Het proces van veiligheid- en risicosignalering in gezinnen leren herkennen en hanteren om je coachee(s) te leren hierin oplossingsgericht te interveniëren. Bijvoorbeeld middels het aanleren van de techniek van de 3 huizen en de risico- taxatieschaal.
 • Hoe neem je positie en regie in voor jezelf en train je je coachee en je team hierin
 • De balans vinden in goed zorgen voor jezelf en tevens goed zorgen voor de ander(en)

FACULTATIEF PROGRAMMA

In de opleiding mag naast het basisprogramma een keuze gemaakt worden uit één van de onderstaande blokken of 3 facultatieve thema’s of eventueel zelf aangedragen thema’s. 

BLOK 1:

 • Outreachend werken
 • Multi-probleemgezinnen
 • 1 Gezin – 1 Plan
 • Generalistisch en integrale aanpak

BLOK 2:

 • School Maatschappelijk Werk
 • Vechtscheidingen
 • Systeemgericht
 • Stiefgezinnen 

BLOK 3:

 • Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Systeemgerichte aanpak

FACULTATIEVE THEMA’S:

 • Schulden
 • Vluchtelingen
 • Omgaan met en inhoud leren geven aan een veranderde functie-inhoud in een veranderde welzijnswereld
 • Oplossings- en systeemgerichte coaching en supervisie
 • Oplossingsgericht coachen in het werken met mensen met een beperking
 • Patronen in systemen en netwerken herkennen en leren gebruiken

WERKWIJZE

Het is vooral een praktische opleiding waarbij de nadruk ligt op ervaringsgericht leren en leren van en met elkaar. Daarom zullen het bespreken van de dagelijkse praktijk van de cursisten, vaardigheids¬oefeningen, intervisie, videosessies en live-supervisie centraal staan. Theorie en inzicht in de nieuwste ontwikkelingen en op¬lossingen komen tevens aan bod, o.a. door middel van passende literatuur. Ook zullen we werken met wisselend voorzitterschap per bijeenkomst en worden er intervisiegroepjes geformeerd. 

 

Nieuwsgierig geworden ...? Download de volledige brochure

 

Voor meer informatie: info@ncmw.nl of 0495-450667


Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

 

tel. 0495 - 450667 | Email

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

 

Powered by AcyMailing