2017-17 Nieuwsbrief

Klik hier om het online te bekijken | Website

Nieuwsbrief 17: 2017-december

2017 17FOTOwinterNieuw aanbod 

Wij kunnen tevreden terugkijken op een succesvol jaar met veel inspirerende trainingsdagen bij verschillende instellingen en met een grote diversiteit aan onderwerpen van onze trainingen.

Graag willen we ook vooruit blijven kijken en daarom kondigen wij nu alvast aan dat we volgend jaar met een nieuw, fris en enthousiasmerend aanbod komen waarmee we ons bestaande aanbod uitbreiden, wordt vervolgd ...

 

Om alvast een voorproefje te geven kondigen wij aan dat we de volgende verdiepingsdagen vanaf 2018 verzorgen:

1. Oplossingsgerichte algemene verdiepingsdag

Algemene basis KOT opfrisdag

2. Oplossingsgerichte verdiepingsdag op thema

Thema’s aan te leveren door cursisten

3. Verdiepingsdag:
    Positioneren en samenwerken; de zelfzorg van de werker

Positioneren en samenwerken vragen een zelfbewuste en proactieve houding. Dat betekent onder andere dat de werker zich bewust moet zijn wat zijn taak is, wat hij goed kan en waar zijn grenzen liggen. Maar datzelfde geldt voor het bewust zijn van de kwaliteiten, opdrachten en beperkingen van de werksoort. In deze nascholing zullen we hieraan aandacht besteden.
In alle samenwerkcontacten met formele en informele partners is het van belang te leren jezelf te durven positioneren; laten zien en horen waar je staat en wisselend de regie nemen als dat nodig maar die ook los weten te laten. Vertrouwen op je eigen kracht en het stellen van grenzen, zowel voor jezelf maar ook het bewaken van de grenzen van het cliëntsysteem daar waar bijvoorbeeld andere partners regie laten liggen.

Elementen die in deze verdiepingsdag naar voren zullen komen zijn:

 • Hoe neem ik positie in m.b.t. dilemma’s in de werkrelatie door deze niet alleen op te lossen, maar ze als dilemma voor te leggen aan de samenwerkingspartners.
 • Proactief zijn bij het signaleren en aankaarten van impasses en weerstanden in de relatie (persoonlijk leiding nemen).
 • Ook proactief zijn in het openlijk monitoren van de sfeer en effectiviteit van de samenwerking in relatie tot het doel ervan.
 • Hoe zorg ik goed voor mezelf door o.a. het stellen van persoonlijke grenzen en ook ervoor te zorgen serieus genomen te worden in professionele relaties.

4. Oplossingsgerichte verdiepingsdag Coachen

Kennismaking met het oplossingsgericht coachen en/of als voorproefje op onze opleiding Oplossingsgericht Coachen (gaat medio 2018 van start)

5. Oplossingsgericht Rapporteren

Het uitdagende en inspirerende van deze cursus zit in het spanningsveld tussen de voortgangsrapportage overdracht "proof" te maken naar je collega's/organisatie én de cliënt als expert te laten fungeren zodat zij/hij de verslaglegging als van zichzelf herkent qua inhoud en stijl van rapporteren.
Leren hoe de cliënt jullie gaat helpen zo duidelijk mogelijk te zijn; onderscheid te maken in hoofd- en bijzaken, bij háár/zijn kern te blijven en daar waar spanning tussen jullie ontstaat door bv andere opvattingen over hoofd- en bijzaken, hóe dan te handelen. Denk hierbij o.a. aan het actief gebruik maken van de principes uit de bezoekersrelatie in de KOT zodat ook je rapportage (meer) onderdeel gaat uitmaken van het hulpverleningsproces!

Op deze dag gaan we op een interactieve en concrete/praktische manier met elkaar aan de slag waar je ter plekke met elkaar oefent met je eigen casuïstiek/rapportage.
We kunnen daartoe gebruik maken van standaard KOT-formulieren wanneer dat helpend blijkt te zijn.

PROGRAMMA:

 • Korte introductie met methodische onderbouwing vanuit de KOT en gelegenheid tot vragen
 • Uitwerken eigen casuïstiekrapportage in groepjes van 2
 • Nabespreking geoefende in grote groep
 • Afronding en evaluatie

6. Oplossingsgerichte verdiepingsdag: 2 intervisiemodellen

Twee intervisiemodellen worden behandeld

7. Oplossingsgerichte verdiepingsdag:
    intervisie specifiek op voorzitterschap

Voor teamcoaches, teamontwikkelaars en hulpverleners die het voorzitterschap tijdens de intervisiebijeenkomsten op zich nemen.

ERKENNING BEROEPSREGISTER

Deelname aan een van deze nascholingen levert 3,2 registerpunten per dag op voor het oplei¬dingstraject voor in Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen en voor bij de SKJeugd geregistreerde jeugdzorgwerkers. 

of
Deelname aan een van deze nascholingen levert 18 registerpunten per dag op in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen.
of
Accreditatie V & VN is in aanvraag.


Hiernaast willen wij u graag attent maken op de mogelijkheden om bij ons individueel of in kleine groepjes te volgen:

 • supervisie
 • intervisie
 • coaching
 • persoonlijke (werk)begeleiding

 

Voor informatie kunt u ons mailen of bellen: 0495-450667


2017 17FOTOnieuwjaar

Wij wensen u sfeervolle feestdagen

en een gezond 2018 toe !!

 


Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

 

tel. 0495 - 450667 | Email

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

 

Powered by AcyMailing