2017-14 Nieuwsbrief

Klik hier om het online te bekijken | Website

Nieuwsbrief 14: 2017-mei

2017 13FOTOproventoworkOplossingsgericht werken is erkend als effectief

Voor het NMW en degene die de methodiek Oplossingsgericht Werken hanteren is het al jarenlang bekend. En nu kunnen wij u met trots mededelen dat:

 

Oplossingsgericht Werken erkend is als effectief

 

volgens goede aanwijzingen door de onafhankelijke Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. U kunt Oplossingsgericht werken vinden in de databank Effectieve sociale interventies.  

Wij danken Sjef de Vries voor al zijn inspanningen om dit resultaat te bereiken.

Wat is oplossingsgericht werken precies?

Oplossingsgericht Werken is in in zijn praktische uitwerking een methodisch manier van specifieke vragen stellen, waarmee de hulpverlener de eigen krachten van de cliënt bloot kan leggen en de motivatie tot veranderingen kan oproepen. De methodiek impliceert een zeer respectvolle houding naar de cliënten, hun wensen en mogelijkheden. Zij sluit goed aan bij de cliënt door binnen zijn referentiekader te blijven. In deze methodiek krijgen cliënten bovendien de “macht” om de doelstellingen van de hulpverlening en de middelen hoe die te bereiken zelf te bepalen.

In de KOT wordt de cliënt de expert over zijn situatie. De hele aanpak is daarop gericht: de hulpverlener helpt de cliënt met gerichte vragen zijn eigen krachten, expertise en krachtbronnen te gaan ontdekken, te waarderen en te gebruiken. De cliënt wordt gezien als competent; hij is degene die weet welke hulpverleningsdoelen relevant voor hem zijn, welke vaardigheden, krachten en hulpbronnen hij heeft en wat voor hem oplossingen zijn die zullen werken. De expertise van de hulpverlener is om de aanwezige competenties aandacht te geven, uit te bouwen en in te zetten in een door de cliënt gewenste richting. Een analyse van problemen en oorzaken wordt als irrelevant gezien. De problemen en gevoelens van onmacht, frustratie en verdriet verdwijnen naar de achtergrond. Zij worden minder belangrijk en minder aantrekkelijk nu de cliënt ziet wat hij goed doet en hoe hij dat kan uitbreiden. De cliënt wordt van klachtgericht, krachtgericht.

De professionals die al Oplossingsgericht Werken gaven ons de volgende feedback:

  • Het werk wordt lichter. Men ervaart niet meer de last om oplossingen te moeten bedenken voor de problemen van cliënten men ziet dat de cliënt dat zelf kan.
  • De gesprekken zijn positiever en meer ontspannen. Er is meer werkplezier.
  • De cliënt wordt hoopvoller en actiever. Hij krijgt meer zelfvertrouwen.
  • Ook zijn werk wordt lichter.
  • Het werkt voor de cliënt heel overzichtelijk.
  • Men werkt efficiënter. Men heeft meer overzicht en houvast in de gesprekken.
  • Men werkt kortdurender.

Er lijkt een zelfenthousiasmerend effect uit te gaan van de KOT door twee ‘beloningen’; men ziet bij de cliënten dat het werkt en het werk wordt lichter en positiever.

Voor meer informatie:

oplossingsgericht werken

www.ncmw.nl 

info@ncmw.nl


Colofon

Wil je kopij aanleveren voor de volgende nieuwsbrief? Dat kan via de mail. Redactie: Jo Janssen
Deze publicatie is met zorg samengesteld. De redactie aanvaardt evenwel geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze nieuwsbrief.

Het NMW nu ook op Facebook

Het is mogelijk om met ons en met vele anderen te communicaren via de sociale netwerksite Facebook.Facebook-logo


tel. 0495 - 450667 | Email

Afmelden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!

 

Powered by AcyMailing