Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Post HBO opleiding tot Oplossingsgericht Coach

Start opleiding tot Oplossingsgericht Coach 31-10-2019 in Den Haag !!

Deze opleiding is bestemd voor: Teamcoaches/Teamleiders, Werkbegeleiders, Professionals werkzaam in het sociaal domein die een coachende functie ambiëren, Sociale professionals die een eigen praktijk als coach willen opzetten, Sociale professionals die hun kennis en vaardigheden in oplossingsgericht werken willen verdiepen en het oplossingsgericht coachen willen leren, Interne en /of externe netwerkprofessionals die als groep de opleiding in-company volgen, maar ook: Professionals die naast het vaste opleidingsprogramma de opleiding ‘op maat’ willen ontvangen door eigen thema’s in te brengen.

Onze uitganspunten:

Het NMW wil middels deze opleiding een vakinhoudelijke bijdrage leveren aan het oplossingsgericht coachen. Daarin borduren we voort op dat waar we goed in zijn, namelijk:

  • Het trainen van een oplossingsgerichte, ervaringsgerichte werkwijze ‘op persoonlijke maat’, en
  • ‘wat werkt’.

Met oplossingsgericht coachen wordt in deze context bedoeld:

Het oplossingsgericht begeleiden en superviseren van individuele en/of teams van sociale professionals bij de directe uitvoering van hun hulpverlenende taak naar cliënten in hun formele c.q. informele netwerk. Lees meer ....

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert