Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Oplossingsgericht Werken open inschrijving

5 daagse training op: 07-02-18 + 07-03-18 + 11-04-18 + 09-05-18 + 06-06-18 in Utrecht

WAT HOUDT DE TRAINING IN?

Het doel van deze training is om die elementen van de K.O.T. die bruikbaar zijn gebleken voor het maatschappelijk werk in te oefenen en te integreren in de bestaande manier van werken. Cursisten ervaren dat zij positiever naar hun cliënten kijken en dat hun werk lichter wordt. De training heeft nadrukkelijk niet als doel om de cursisten een geheel nieuwe methodiek aan te leren. Onze ervaring leert dat dit ook niet nodig is om effectief oplossingsgericht te werken. Bovendien bestaat het gevaar van puur technisch handelen met voorbijgaan van de basale menselijke aspecten van de hulpverlening. Ervaringsgerichte interventies blijven nodig, zoals het creëren van een persoonlijke werkrelatie, het respectvol omgaan met emoties, het "er zijn" voor de cliënt, informatie geven en het aandragen van alternatieven. Vanuit onze jarenlange werkervaring met de KOT hebben wij de methodiek op enkele punten aangepast, zodat hij beter aansluit bij de Nederlandse manier van werken.

Download de brochure

Voor het bekijken van de brochure heeft u de Adobe Reader nodig. Deze kunt u downloaden door op het logo te klikkengetadobereadericon

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert