Het NCMW

Experts in oplossingsgericht werken

Hét NCMW

pioniers in werken Nieuwe Stijl

Oplossingsgericht werken 90 registerpunten SKJ

Deelname aan de cursus Oplossingsgericht Werken levert bij volledige deelname 90 registerpunten op in de categorie Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen van SKJ en 140 voor geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers en sociaal agogen.

 

Manager:

Marika Rijns
Van Goghlaan 14
6006 PP Weert
tel. 0495 - 450667

Voor informatie en offertes mail me...

 

Direktie:

José Bijker
Prins Bernhardlaan 72
7622 BJ Borne
E-mail
tel. 074 - 2667586

Bankgegevens:

Postbank : NL96 INGB 0004 8245 27
Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk - Weert